Monthly Archive: February 2017

Autoparametryzacja SIMPLE i FORCED w SQL Server

SQLServer_Simple_Forced_00

Niedawno pisałem o zjawisku Parameter Sniffing i związanym z nim cache’owaniem planów wykonania zapytań. Dziś powiemy sobie o powiązanym mechanizmie automatycznej parametryzacji w SQL Server. Jak powszechnie wiadomo – SQL Server umieszcza w wydzielonej części pamięci operacyjnej plany zapytań w celu ich późniejszego ponownego użycia bez konieczności kosztownej i zasobochłonnej kompilacji. W niektórych przypadkach SQL Server może automatycznie parametryzować zapytania tak aby wygenerowany plan był możliwy do ponownego wykorzystania. Automatyczna parametryzacja może mieć miejsce tylko wtedy gdy SQL Server wie, że wartość parametru nie będzie miała wpływu na plan. Dla przykładu wykonajmy poniższe zapytanie na bazie AdventureWorks2014:

plan wykonania…
Read more

Jednostki alokacji w SQL Server czyli IN_ROW_DATA, ROW_OVERFLOW_DATA i LOB_DATA

Czym jest tabela w SQL Server wie chyba każdy, o partycjach również wiele już powiedziano i są one znane, jednakże jeden poziom niżej znajduje się przynajmniej jedna dodatkowa warstwa, którą nazywamy jednostkami alokacji o której traktuje dzisiejszy wpis – zapraszam do lektury. Podstawowa struktura obiektów w SQL Server została przedstawiona na poniższym diagramie: Mamy tabelę będącą indeksem klastrowanym lub stertą (tego typu struktura w nomenklaturze SQL Server nazywana jest HoBT czyli Heap or B-Tree), która składa się z minimum jednej partycji.Warto pamiętać o tym, że jeżeli nie stworzymy jawnie schematu partycji dla tabeli to automatycznie stworzona zostanie pojedyncza partycja. Każda…
Read more

Co znajduje sie w srodku pliku pbix?

Raporty stworzone za pomocą Power BI Desktop zapisywane są z rozszerzeniem *.pbix Okazuje się, że nie jest to nowy format plików w którym zawarty jest kod źródłowy raportów tylko plik archiwum, który jesteśmy w stanie rozpakować. Zacznijmy od stworzenia bardzo prostego raportu w Power Bi Desktop. Tworzenie raportu Jako źródło danych do raportu posłuży bardzo prosty plik csv z następującymi danymi:

Tekst zapisujemy jako plik csv i następnie importujemy go do Power BI Desktop. Dodajmy dodatkową miarę do modelu:

Dodajemy również przykładową wizualizację danych:   Tak przygotowany raport postaramy się podejrzeć od środka. Plik *.pbix Raport jest zapisywany z rozszerzeniem *.pbix…
Read more

Parameter Sniffing i cache planów zapytań

ParameterSniffingCachedPlans_00

Dziś zajmiemy się dosyć ciekawym mechanizmem jakim jest Parameter Sniffing, który mimo iż jest pozytywnym zjawiskiem może czasem nieść ze sobą negatywne skutki – zapraszam do lektury. Zapewne każdy z Was słyszał o planach zapytania oraz o tym, że czas znalezienia wystarczająco dobrego planu jest zróżnicowany i może być znaczący w kontekście całego czasu potrzebnego na wykonanie zapytania. SQL Server stara się zaoszczędzić czas potrzebny na optymalizację poprzez umieszczanie planów w tzw. plan cache czyli w wydzielonym miejscu pamięci przeznaczonym na plany wykonania. Tak więc raz wygenerowany plan może być użyty ponownie przez inne “podobne” zapytania (cały proces cache’owania planów…
Read more

SQL Server 2016 – Reporting Services Mobile Report Publisher

Kontynuujemy serię opisującą nowości w SQL Server 2016 – dziś powiemy sobie o czymś szczególnym ponieważ doczekaliśmy się dosyć poważnych modyfikacji i ulepszeń w usługach raportujących. Oprócz zmienionego layoutu portalu raportów, nowych możliwości raportów – pojawiła się całkiem nowa opcja czyli tzw. raporty mobilne o których traktuje niniejszy artykuł. Chciałbym zaznaczyć, że przyjrzymy się nowej funkcjonalności bez wchodzenia w szczegóły i zmiany w całej usłudze Reporting Services – o tych rzeczach opowiemy sobie w ramach osobnych publikacji – tak więc zapraszam do lektury. W obecnej wersji raporty Reporting Services można podzielić na raporty standardowe (paginated) – świetnie nadające się do…
Read more