Monthly Archive: April 2018

Power BI – Tooltips oraz podgląd danych pod wizualizacją

PowerBI_TooltipsiPodgladDanych
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Kontynuujemy serię artykułów o Power BI. Tym razem powiemy sobie o nowej funkcjonalności o wszystko mówiącej nazwie tj “Tooltip”. Powiemy sobie również o tym jak zobaczyć jakie dane złożyły się na określoną wizualizację – zapraszam do lektury. Zaczniemy od Tooltipów – jest to świeża sprawa ponieważ pojawiła się w aktualizacji Marzec 2018. Pozwala ona na wyświetlenie całej strony danych jak Tooltipa do wizualizacji. Nie było by w tym nic specjalnego gdyby nie fakt, że strona ustawiona jako tooltip jest interaktywna i będzie dostosowana do bieżącego kontekstu! Myślę, że będzie to nieco jaśniejsze na konkretnym przykładzie. Do celów demonstracji użyłem AdventureWorksDW2017,…
Read more