Latest Posts

AzureDataFActory_ErrorHandlingViaREST_00
Azure Data Factory

Azure Data Factory – przechwytywanie błędów przy pomocy REST API

Azure Data Factory jest kluczowym serwisem pozwalającym tworzyć skalowalne przepływy danych. Nawet najlepiej zaplanowany przepływ musi mieć zaimplementowaną logikę na wypadek wystąpienia błędu, w tym również możliwość przechwycenia konkretnego komunikatu związanego z błędem. Implementacja takiego mechanizmu może zostać wykonana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest odpytanie serwisu z poziomu żądania REST API, […]

AzureSQLElasticJobs_000
Azure, Azure SQL Database

Azure SQL Elastic Database Jobs – uniwersalny scheduler na miarę potrzeb

Chmura Azure charakteryzuje się tym, że oferuje nam mnóstwo różnych usług, które możemy wykorzystać w naszych projektach. Co ciekawe mając jakąś konkretną potrzebę mamy do dyspozycji kilka różnych narzędzi czy serwisów, które wykonają powierzone zadania. Oczywiście wybór konkretnego narzędzia nie zawsze jest prosty ponieważ opiera się on na wielu czynnikach jak chociażby budżet, sposób użycia […]

Azure, Azure SQL Database

Azure SQL Elastic Query – Linked server w świecie chmury

Mimo licznych problemów Linked Server jest bardzo popularną funkcjonalnością w świecie SQL Server. Pozwala ona w prosty sposób połączyć się z jednego serwera bazodanowego do innego i używać SQLa do łączenia czy też przerzucania danych pomiędzy serwerami. Ze względu na fakt, iż chmura Azure już na dobre zadomowiła się w wielu przedsiębiorstwach, deweloperzy którzy upodobali […]

Data Factory, Synapse

Ładowanie Azure Synapse przy pomocy COPY INTO

Jednym z najgorętszych tematów w świecie platformy danych Microsoft jest bez wątpienia Azure Synapse Analytics. Jest to usługa która wyewoluowała z Azure Datawarehouse i obecnie opiera się na kilku filarach gdzie z jednej strony mamy do czynienia z Dedicated SQL Pool czyli relacyjnym silnikiem SQL działającym w technologii MPP (Massive Parallel Processing), SQL Serverless gdzie […]

AzureDataFactoryAzureKeyVault_00
Azure, Data Factory, Key Vault

Azure Data Factory – Integracja z Azure Key Vault

Definiowanie połączeń do różnych źródeł danych jest nieodłącznym elementem pracy każdego kto zajmuje się systemami analitycznymi. Samo uwierzytelnienie do źródła może przebiegać na wiele różnych sposobów zależnych między innymi od typu źródła, zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa itd. Bardzo ważnym aspektem jest to aby wszelkie dane wrażliwe przechowywać w bezpieczny sposób tak aby nie trafiły one w […]