Month: November 2015

SQL

Konkatenacja pól z wartością NULL

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Próbowaliście kiedyś łączyć wartości kilku pól i w wyniku tej operacji otrzymywaliście NULL? Dzieje się tak ze względu na fakt, iż NULL jest nieporównywalny z żadnym typem danych tak więc dodanie jakiejkolwiek wartości do NULL w rezultacie daje NULL. Aby obejść ten problem mamy kilka możliwości, które postaram się przedstawić w dalszej części tego artykułu. […]