Konkatenacja pól z wartością NULL

Próbowaliście kiedyś łączyć wartości kilku pól i w wyniku tej operacji otrzymywaliście NULL? Dzieje się tak ze względu na fakt, iż NULL jest nieporównywalny z żadnym typem danych tak więc dodanie jakiejkolwiek wartości do NULL w rezultacie daje NULL. Aby obejść ten problem mamy kilka możliwości, które postaram się przedstawić w dalszej części tego artykułu.

W SQL Server możemy znaleźć właściwość CONCAT_NULL_YIELDS_NULL. Kontroluje ona zachowanie SQL Server w przypadku konkatenacji pól zawierających wartość NULL. Domyślnie jest ona włączona. Dla przykładu

 

W rezultacie otrzymujemy:

concat_nulls

 

 

 

 

 

 

Jak widać w bardzo prosty sposób można zmodyfikować zachowanie SQL Server jeśli chodzi o wartości NULL. Jednak nie zaleca się modyfikacji tej opcji, pożądany efekt można osiągnąć w lepszy sposób. A mianowicie używając funkcji ISNULL lub też COALESCE.

 

concat_nulls2

 

 

 

 

 

 

 

Jedyna różnica pomiędzy tymi funkcjami jest taka, że ISNULL może zamiast pola podstawić tylko jedną wartość, a COALESCE wiele. Myślę, że znajomość tych trzech bardzo prostych funkcjonalności pozwala na rozwiązanie bardzo wielu problemów na które napotykamy w codziennej pracy.

Adrian Chodkowski
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *