Monthly Archive: December 2016

Power BI -Merge i Append queries czyli łączenie i unia zbiorów

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Kontynuując naszą serię związaną z Power BI dziś powiemy sobie kilka słów na temat łączenia i unii zbiorów, które są jednymi z najpopularniejszych transformacji jakich dokonuje się na danych – zapraszam do lektury. Łączenie danych horyzontalnie (czyli popularny JOIN dostępny w języku SQL) czy też wertykalnie (sqlowy UNION) stało się standardem jeśli chodzi o manipulowanie danymi w relacyjnych bazach danych. Nie inaczej jest z narzędziami do budowy procesów ekstrakcji, transformacji czy ładowania danych (ETL) – każde lepsze czy tez gorsze narzędzia implementują tą funkcjonalność z różnym skutkiem. W przypadku Power Query (zwyczajowo będę tak nazywał dodatek do programu Excel oraz…
Read more

Power BI – transpose, fill, unpivot czyli czyli ładowanie danych ze struktury typu matrix

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Pora zgłębić kolejne możliwości transformacji dostępnych w Power BI. Najlepiej będzie przedstawić ich działanie na “życiowym” przykładzie dlatego też przedstawię jeden z najpopularniejszych problemów z jakimi trzeba się zmierzyć w codziennej pracy. Bardzo często dane które musimy załadować do narzędzia analitycznego nie mają do końca przyjaznej formy tabelarycznej tylko np. matrixa, tabeli przestawnej czy innej podobnej struktury. Wtedy też musimy użyć dostępnych transformacji aby przekształcić te dane do formy tabelarycznej – zdatnej do używania w modelu. Dziś pokażemy jak to zrobić w Power BI – zapraszam do lektury. Przyjrzyjmy się poniższej strukturze zapisanej w programie Excel. Zapis taki jest bardzo…
Read more

Power BI – dynamiczne ładowanie plików z określonej lokalizacji

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Dziś pokażemy w jaki sposób pobrać w Power BI dane z plików płaskich o takiej samej strukturze znajdujących się w określonym folderze. Funkcjonalność ta jest bardzo częstym wymogiem – zdarza się, iż z systemów źródłowych generowane są pliki płaskie i narzędzie analityczne musi je załadować. W takiej sytuacji samo ładowanie nie może być ustalone na sztywno ze względu na fakt, iż pliki mogą mieć zmienną nazwę i ich liczba z góry nie jest znana. Możemy być jedynie pewni, że trzeba ładować wszystkie pliki znajdujące się w określonej lokalizacji. Narzędzia ETL takie jak np. Integration Services posiadają gotowe komponenty odpowiednie w…
Read more

Power BI – wstęp do Power Query

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Power BI wyposażony jest w sprawny mechanizm do tworzenia procesów ETL. Dziś zapoznamy się z interfejsem do tworzenia tychże procesów o nazwie Power Query oraz poznamy kilka podstawowych transformacji dostępnych w tym narzędziu – zaczynajmy! Pierwszym krokiem jest pobranie tych danych ze źródła, którym w naszym wypadku będzie standardowo SQL Server i baza AdventureWorksDW2014. Do naszej transformacji pobierzemy dane wybierając Get Data na zakładce Home i z menu rozwijanego wybierając SQL Server – naszym oczom powinno się ukazać okno podobne do poniższego: W oknie tym tak jak już wspomniałem w poprzednim artykule należy podać nazwę serwera oraz nazwę bazy danych…
Read more

Power BI – rozpoczęcie pracy

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Power BI ostatnimi czasy jest jednym z najbardziej promowanych narzędzi ze stosu technologicznego Microsoftu. Ogromny nakład pracy jaki jest w niego wkładany spowodował, że zdobywa on coraz większą część rynku konkurując jak równy z równym z takimi narzędziami jak Qlik View czy też Tableau. Sam osobiście bardzo lubię i cenię Power BI gdyż kryje się pod nim wydajny model analityczny z językiem DAX, wydajne narzędzie do tworzenia procesów ETL oraz efektownie wyglądająca warstwa wizualizacji. Patrząc na trend popularności tego narzędzia postanowiłem wprowadzić czytelników niniejszego bloga w świat związany z Power BI. Całość informacji będę gromadził pod kolejną serią pod tytułem…
Read more