Co znajduje sie w srodku pliku pbix?

Raporty stworzone za pomocą Power BI Desktop zapisywane są z rozszerzeniem *.pbix Okazuje się, że nie jest to nowy format plików w którym zawarty jest kod źródłowy raportów tylko plik archiwum, który jesteśmy w stanie rozpakować. Zacznijmy od stworzenia bardzo prostego raportu w Power Bi Desktop.

Tworzenie raportu

Jako źródło danych do raportu posłuży bardzo prosty plik csv z następującymi danymi:

Tekst zapisujemy jako plik csv i następnie importujemy go do Power BI Desktop.

Dodajmy dodatkową miarę do modelu:

Dodajemy również przykładową wizualizację danych:

 

Tak przygotowany raport postaramy się podejrzeć od środka.

Plik *.pbix
Raport jest zapisywany z rozszerzeniem *.pbix Nie jest to jednak nowy format plików natomiast archiwum, które możemy rozpakować przy użyciu np. 7-Zip.

Po rozpakowaniu naszym oczom ukaże się lista plików.


Przyjrzyjmy się poszczególnym plikom i ich zawartości. Do przeglądania zawartości tych plików będziemy wykorzystywać program Notepad++

.\Version – plik zawiera informacje o wersji. Nie jest to jednak numer wersji Power Bi Desktop w którym zostało stworzony numer.
Zawartość mojego pliku:

.\Settings – w moim przypadku plik jest pusty.
.\SecurityBindings – w moim przypadku plik zawiera pewne losowe dane

.\Metadata – w moim przypadku plik zawiera pewne dane z których ciężko cokolwiek wywnioskować poza id (GUID), które zostało nadane tabeli

.\DiagramState – plik zawiera informacje o relacjach między tabelami, tutaj również tabela jest oznaczana jako id (GUID)

.\DataModel – plik zawiera pewne informacje o modelu, które możemy odczytać.

.\DataMashup – plik zawiera między innymi kod języka M dla zapytań

.\[Content_Types].xml – plik zawiera pewne informacje w formacie XML

.\Report\Layout – plik zawiera definicję raportu. Plik może być przydatny w chwili kopiowania stron raportu między raportami.

Warto zauważyć, że w przypadku wykorzystania jakiegokolwiek dodatkowego wykresu (Custom Visuals) zostanie on również skopiowany i umieszczony w archiwum pliku raportu.
Niestety bardzo trudno powiedzieć coś więcej o zawartości plików ze względu na brak dokumentacji i swoje wnioski można opierać wyłącznie na podstawie domysłów. Niemniej jednak powinna to być dla nas cenna i ciekawa informacja. To co jednak możemy powiedzieć to fakt, iż udostępnianie raportów osobom niepowołanym może wiązać się z dostępem do danych i wiedzy, które te osoby nie powinny posiadać. W przypadku pojawienia się większej liczby informacji, dokumentacji lub diametralnych zmian w zawartości tych plików wpis ten zostanie zaktualizowany.

 

Slawomir Drzymala
Follow me on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *