PowerupPowerApps_00

Power-up your BI project with PowerApps – materiały

Materiały do prezentacji “Power-up your BI project with PowerApps” dostępne są już na GitHub (github.com/sdrzymala/power-up-your-bi-project-with-powerapps-demos). Zapraszam do zapoznania się zarówno z samą prezentacją jak i kodem źródłowym.

W materiałach znajduje się wszystko co powinno umożliwić uruchomienie aplikacji, które były pokazane podczas prezentacji oraz odtworzenie całego środowiska potrzebnego do ich działania.

W repozytorium znajdują się:

 • Prezentacja, plan prezentacji oraz diagramy architektury i zrzuty ekranów aplikacji oraz raportów
 • PowerApps i PowerAutomate – aplikacje:
  • ClosingPeriod – prosty formularz służący do podawania daty potwierdzenia danych finansowych w danym miesiącu
  • CustomGroups – tworzenie oraz konfiguracja grup kont finansowych; z wykorzystaniem PowerAutomate do uruchamiania Azure Function w celu przeniesienia danych do hurtowni danych oraz przeprocesowania modelu tabelarycznego
  • ERPDetails – wyświetlanie danych z bazy danych; integracja PowerApps z PowerBI wraz z przekazywaniem danych
  • CreateWorkItemAdvanced – tworzenie nowego zgłoszenia na platformie AzureDevOps z wykorzystaniem PowerApps oraz PowerAutomate
  • PowerBI – integracja elementów raprotu (dashboardu) PowerBI w aplikacji PowerApps
  • MasterApp – odnośniki do pozostałych aplikacji
 • Raporty w PowerBI:
 • Azure:
  • Bazy danych – backup bazy danych dla aplikacji i przykładowej hurtorni danych
  • Model tabelaryczny – model przykładowej hurtowni danych
  • Azure Data Factory – przepływ ADF pobierający dane z bazy danych dla aplikacji i przenoszący je do bazy danych hurtowni
  • Azure function – funkcja użyta do uruchomienia przepływu ADF oraz przeprocesowania modelu tabelarycznego
  • Azure Automation Runbook – kod do uruchomienia przepływu ADF oraz przeprocesowania modelu tabelarycznego (ekstra)

Szczegółowy opis znajduje się w repozytorium na GitHub. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na slawomirdrzymala@outlook.com

Slawomir Drzymala
Follow me on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *