Wyszukiwanie zdjęć w Bing za pomocą Power Query i wizualizacja zdjęć w Power BI Desktop

Power Query jest niezwykle użyteczny i może być wykorzystywany do realizacji wielu, różnych celów. Dzisiaj chciałbym pokazać w jaki sposób można wykorzystać aplikację dostępne w Azure Marketplace – w tym przypadku aplikację Bing Search. Pobrane zdjęcia następnie zostaną pokazane na raporcie w Power Bi Desktop.

W Power Bi Desktop, w Power Query dodajmy nową funkcję, która pozwala będzie pobierać zdjęcia.

Zmieńmy teraz nazwę funkcji na: “fFindImageForQuery”. Aby przetestować funkcję wystarczy użyć przycisku “Invoke”.

Teraz wystarczy wprowadzić parametry funkcji – w tym przypadku szukana fraza dla zdjęc i zaakceptować wybór.

Przy wykonywaniu funkcji po raz pierwszy Power Query poprosi o autentykację z Azure Marketplace – w tym przypadku wystarczy tylko podać dane logowania i na ekranie pojawi się rezultat dla danego zapytania – pojedynczy adres url obrazka dla danej frazy:

Aby przetestować funkcję w rzeczywistości utwórzmy plik txt oraz dodajmy listę fraz, które chcielibyśmy wyszukać, na przykład nazwy zwierząt:

Teraz pobierzmy dane z przygotowanego pliku oraz w jednym z kroków wyweołajmy funkcję, która pobierze adresy zdjęć. Na przykład:

Teraz można zamknąć zapytanie. Przed utworzniem raportu musimy jednak wykonać jeszcze jeden krok, który pozwoli pokazać zdjęcia w Power Bi Desktop. Aby wyświetlić zdjęcia należy okreslić odpowiednią kategorię dla kolumny. W tym celu należy przejść do zakładki “Data” oraz zmienić “Data Category” na “Image URL”. Dodatkowo w podanym przykładzie kolumna została zduplikowana i można ustalić jej kategorię na “Web URL”. Pozwoli to oprócz wyświetlenia zdjęć wyświetlenie źródła pobranego zdjęcia oraz pozwoli na przejście do źródła.

Teraz można przygotować raport, a zdjęcia zostaną pobrane z internetu za pomocą Bing Search Api oraz automatycznie pokazane na raporcie w Power Bi Desktop.

Slawomir Drzymala
Follow me on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *