Wyświetlanie tabeli z dodatku R w Power BI Desktop

Korzystając z dodatku, który umożliwia integrację pomiędzy “R” i Power Bi Desktop możemy natknąć się na potrzebę wyświetlenia zwykłej porcji danych lub na przykład pewnego podsumowania danych w formie tabelarycznej. O ile pracując z programem “R” po wpisaniu komendy i jej wywołaniu naszym oczom ukaże się rezultat to rezultat ten zostanie zwrócony bezpośrednio w konsoli. Wspomniany dodatek do Power BI Desktop współpracuje jedynie i wyświetla na raporcie wyłącznie wykresy, a mówiąc ściślej to co znajdzie się w “domyślnym oknie wykresu” (Default Graphical Devices).

Możemy natomiast do wyświetlenia danych tabelarycznych użyć dodatkowego pakietu, który pozwoli przekierować tabelę w odpowiednie miejsce i zaprezentować ją jako – de facto – wykres. W tym celu możemy użyć pakietu “gridExtra”. Poniżej dwa przykładowe scenariusze użycia.

Zanim jeszcze zaczniemy musimy zadbać o to, aby pakiet został pobrany i zainstalowany na maszynie na której znajduje się program “R”. W tym celu wywołujemy oczywiście komendę:

Od tej pory możemy korzystać z tego pakietu również wewnątrz Power BI Desktop wskazując chęć skorzystania z wybranego pakietu dodatkowego:

Posłużmy się prostym przykładem w którym chcemy wyświetlić tabelę, którą przekazujemy bezpośrednio do wizualizacji. W tym przypadku wybierzemy kategorię produktu oraz sumy ich zamówień. Wyświetlenie tabeli sprowadza się do wywołania odpowiedniej funkcji.

Cały kod programu “R” sprowadza się do dwóch linijek:

W wyniku rzeczywiście jesteśmy w stanie zobaczyć tabelę z wynikiem.

Bardziej realnym przypadkiem użycia będzie natomiast wyświetlanie pewnych próbek danych czy też wyświetlanie statystyk dotyczących danego zbioru. Zbiorem danych do analizy w tym przypadku będą poszczególni klienci (numer identyfikacyjny klienta) oraz liczba zamówień jakich dokonał.

Teraz wykorzystując pozostałe funkcjonalności pakietów “R” możemy “ręcznie” zbudować tabelę z pożądanymi rezultatami – w tym przypadku będą to podstawowe wartości statystyczne dotyczące danego zbioru.

Rezultatem będzie następujący widok:

Jak widać na powyższych przykładach również i w tym przypadku połączenie Power BI Desktop i programu “R” spełnia oczekiwania i pozwala realizować kompleksowe problemy.

Slawomir Drzymala
Follow me on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *