SSIS Execution process – IServerExec

SSIS Execution Process

SQL Server 2012 przyniósł wiele zmian dla Integration Services. Do największych można zaliczyć wprowadzenie bazy danych SSISDB (SSIS Catalog) oraz nowy model publikowania projektu, czyli Project Deployment Model”. Wraz z tymi zmianami pojawił się również IServerExec, czyli proces, który odpowiedzialny jest za faktyczne wykonywanie operacji na pakietach w tym ich uruchamianie. Jako, że od tamtej pory SQL Server Integration Services z niego korzysta i jest on stosunkowo słabo opisany w Internecie, by nie powiedzieć pominięty, w dzisiejszym poście przyjrzymy się jemu działaniu.

Architektura SSIS

Zacznijmy od architektury SSIS oraz spróbujmy zastanowić się, gdzie znajduje się, wyżej wspomniany, IServerExec. W tym celu moglibyśmy posłużyć się następującą grafiką:

SSISDB jako baza danych przechowuje projekty SSIS wraz z pakietami, metadanymi oraz różnego rodzaju logami. SSIS Catalog jako tak naprawdę dodatek do SQL Server (by nie powiedzieć do Management Studio), korzysta z tej bazy danych i udostępnia użytkownikowi interfejs do zarządzania projektami oraz ich konfiguracją. Oba elementy znajdują się wewnątrz instancji SQL Server. Oprócz SSIS Catalog mamy możliwość zarządzania i interakcji z projektami oraz pakietami z poziomu PowerShell, T-SQL, .NET czy też dodatkowych, gotowych narzędzi jak Deployment Wizard. Oprócz powyższych w architekturze znajduje się również Execution Process (IServerExec) właśnie, oraz jego “starszy brat”, czyli SSIS Service (MsDtsSrvr). Począwszy od wersji 2012 to właśnie IServerExec jest odpowiedzialny za właściwe działanie oraz operacje z pakietami oraz z projektami. O różnicach z MsDtsSrvr oraz o tym, czy tak naprawdę potrzebujemy obu i kiedy napiszemy w następnym poście, a póki co przyjrzyjmy się bliżej procesowi Execution Process.

Klient, SSISDB i IServerExec oraz komunikacja pomiędzy nimi

Proces ten jest standardowym procesem dla systemu Windows. Zostaje on uruchomiony wówczas, gdy użytkownik wywoła odpowiednią procedurę w bazie danych SSISDB. Przeważnie ta procedura będzie wywoływana automatycznie z poziomu narzędzia klienckiego, na przykład, w chwili publikacji projektu w Visual Studio (m.in. procedura [internal].[deploy_packages_internal]) czy w trakcie wykonywania pakietu z wykorzystaniem SQL Server Agent (m.in. procedura [internal].[start_execution_internal]). Tak naprawdę aplikacje klienckie będą korzystały z innych procedur ze schematu [catalog], natomaist koniec końców wywoływane są procedury ze schematu [internal], które odwołują się do biblioteki, która z kolei odpowiada za uruchomienie procesu. BibIioteka ta to SSERVER.

Bardzo ciekawą kwestią w przypadku IServerExec jest komunikacja pomiędzy tym procesem, a bazą SSISDB. Projektanci wewnątrz biblioteki przygotowali mini serwer komunikacyjny “IPC Server”. Komunikacja ta przebiega dwutorowo:

 • za pomocą “sql connection” – komunikacja jednostronna. W sytuacji gdy, przykładowo, uruchamiamy dany pakiet, proces loguje informacje do bazy danych SSISDB. Nie ma tutaj potrzeby żadnej interakcji, ruch odbywa się jednostronnie i wykorzystywane jest tutaj zwykłe połączenie “sql connection”
 • za pomocą “named pipes” – komunikacja dwustronna. W niektórych przypadkach istnieje jednak potrzeba interakcji oraz wysłania żądania pomiędzy klientem (SSISDB) oraz procesem i to wówczas, gdy proces odpowiedzialny jest za wykonywanie pakietu oraz logowanie zdarzeń. Przykładem może być wysłanie żądania przerwania wykonywania pakietu, pobrania wskaźników wydajnościowych (“Performance Counters”) czy tworzenie zrzutów (“Execution dump”). W takiej sytuacji “IPC Server” będzie odpowiedzialny za komunikację między klientem (SSISDB) oraz procesem niezależnie od tego, iż proces ten wykonuje pakiety.

Biblioteka ISSERVER

Bibliotekę ISSERVER można znaleźć w “Programability” > “Assemblies”.

 

Jeżeli przyjrzymy się bazie danych SSISDB znajdziemy różne obiekty, które będą się odwoływać do tej biblioteki, będą to:

Funkcje;

 • [internal].[convert_value]
 • [internal].[decrypt_binarydata]
 • [internal].[encrypt_binarydata]
 • [internal].[get_execution_perf_counters]
 • [internal].[get_isserver_processes]
 • [internal].[get_package_data]
 • [internal].[is_valid_name]

Procedury:

 • [internal].[check_schema_version_internal]
 • [internal].[create_execution_dump_internal]
 • [internal].[create_key_information]
 • [internal].[deploy_packages_internal]
 • [internal].[deploy_project_internal]
 • [internal].[get_server_account]
 • [internal].[set_system_informations]
 • [internal].[start_execution_internal]
 • [internal].[stop_operation_internal]
 • [internal].[validate_package_internal]
 • [internal].[validate_project_internal]

Przykładowo procedura [internal].[deploy_project_internal] wygląda następująco:

Fizycznie jest to biblioteka Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.dll. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych postach pojawia się informacja, jakoby tą biblioteką była Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.Shared.dll, natomiast to właśnie ta pierwsza jest wykorzystywana w tym przypadku. Zawartość tej biblioteki możemy sprawdzić tworząc nowy projekt aplikacji konsolwej w Visual Studio oraz dodając tę bibliotekę do referencji. Wewnątrz zobaczymy:

Jeżeli przyjrzymy się obiektom w bazie danych SSISDB zobaczymy, że obiekty te odwołują się do konkretnych metod w tej bibliotece.

Przykład działania IServerExec. Publikacja pakietu (deep dive)

Poniższa animacja pokazuje co tak naprawdę dzieje się w chwili publikacji pakietu. Na schemacie pokazane są konkretne obiekty w bazie danych SSISDB oraz komunikacja z procesem IServerExec.

W celu sprawdzenia powyższego procesu można uruchomić SQL Server Profiler, aby sprawdzić ruch na serwerze oraz wykorzystać krótki skrypt PowerShell, który będzie sprawdzał czy dany proces jest w danej chwili uruchomiony czy nie.

Następnie możemy uruchomić powyższy skrypt oraz w tym samym czasie przeprowadzić publikację pakietu.

W chwili wywołania przycisku “Deploy” uruchamiana jest procedura [catalog].[deploy_project], która następnie wywołuje szereg innych funkcji i procedur. Wreszcie wywoływana jest procedura [internal].[deploy_project_internal], która uruchamia proces “IServerExec” oraz dokonuje faktycznej publikacji. Po zakończeniu publikacji proces jest zatrzymywany.

“Execution process” to niezwykle ważny element w Integration Services. Odpowiada on za wszystkie kluczowe operacje związane z pakietami. Zrozumienie jego działania oraz analiza jego wydajności może być bardzo przydatna w przypadku dużych projektów ETL.

Więcej o Integration Services Catalog oraz bazie danych SSISDB mówiłem podczas sesji “SSISDB i SSIS catalog od środka”. Więcej szczegółów oraz link do nagrania dostępny tutaj: http://pl.seequality.net/ssisdb-ssis-catalog-od-srodka-nagranie/

Follow me on

Slawomir Drzymala

Still playing with data and .NET technologies
Slawomir Drzymala
Follow me on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *