Poznaj Power BI

PoznajPowerBI_Site

W ramach serii omawiane będą różne zagadnienia związane z Power BI. Każdy artykuł będzie miał charakter luźnego tekstu opisującego konkretne zagadnienia lub też będzie tutorialem opisującym krok po kroku jak coś osiągnąć. Do tej pory w ramach serii ukazały się następujące artykuły: