MemoryOptimizedTables_TransactionLog00

Memory Optimized Tables a wykorzystanie dziennika transakcyjnego

Memory Optimized Tables jako jeden z kluczowych elementów technologii In-memory OLTP pod kątem wydajności potrafi dawać świetne rezultaty. Oprócz całkowicie nowego systemu składowania danych dla tych tabel zmieniony został sposób logowania informacji – to właśnie w MOT mamy możliwość implementacji całkowitej rezygnacji z informacji zawartych w dzienniku transakcyjnym! Chciałbym tutaj podkreślić całkowitego braku logowania, a nie minimalnego logowania – w tradycyjnym podejściu niemal wszystko było w jakiś sposób logowane czy w przypadku nietrwałych tabel In-memory jest podobnie? Mamy jakieś ukryte logowania? Sprawdzimy to w niniejszym artykule, zapraszam do lektury.

Tradycyjnie na samym początku stworzymy sobie testową bazę danych wraz z odpowiednią grupą plików na obiekty In-memory:

Dodatkowo stwórzmy sobie sześć tabel, które posłużą nam do testów:

  • NonDurableTableWithHashIndex – nietrwała tabela in-memory z indeksem HASH
  • DurableTableWithHashIndex – trwała tabela in-memory z indeksem HASH
  • NonDurableTableWithRangeIndex – nietrwała tabela in-memory z indexem Nonclustered (Range)
  • DurableTableWithRangeIndex – trwała tabela in-memory z indexem Nonclustered (Range)
  • ClusteredDiskTable – tradycyjna tabela dyskowa z indeksem klastrowanym
  • HeapDiskTable – tradycyjna tabela dyskowa będąca stertą (bez indeksu)

Następnie wypełnijmy tabele danymi przy pomocy pętli. Każda pętla będzie w transakcji po to abyśmy mogli zidentyfikować wpisy w dzienniku i przypisać je do każdej z wykonanych przez nas operacji. Do każdej z tabel wstawimy po 100 tysięcy wierszy:

W kolejnym kroku porównamy sobie ile wpisów trafiło do dziennika oraz ile miejsca w MB zajmują. Wykorzystamy do tego celu nieudokumentowaną funkcję fn_dblog:

Wyniki mogą być całkiem interesujące – dla przejrzystości umieściłem je w Excelu:

Jak można było przewidzieć tabele nietrwałe nie dotykają dziennika transakcyjnego w ogóle. Ciekawszym elementem jest fakt, że tabelki in-memory zapisały jedynie po 459 rekordów w dzienniku w porównaniu do ponad 100 tysięcy wpisów dla tabel dyskowych! Dane te potwierdziły nam jeszcze jedną zależność, a mianowicie to, że dla logowania tabel in-memory nie ma znaczenia typ indeksu na tabeli ponieważ indeksy same w sobie są jedynie strukturami pamięciowymi i w ogóle nie podlegają logowaniu. Spójrzmy na kolejną statystykę tym razem zobaczymy ile MB w dzienniku zajęło zalogowanie wykonanych przez nas operacji:

Tutaj różnice pomiędzy tabelami dyskowymi, a tabelami in-memory są około dwukrotne. Jak to możliwe, że SQL Server potrzebował dwa razy mniej miejsca aby zalogować tą samą liczbę operacji? Podejrzyjmy jak to wygląda w przypadku trwałej tabeli in-memory:

I dla porównania spójrzmy na dane w logu dla tabeli dyskowej(w tym przypadku z indeksem klastrowym):

Rozpoczęcie transakcji możemy rozpoznać zapisem LOP_BEGIN_XACT, a jej zatwierdzenie LOP_COMMIT_XACT. Pierwsza różnica jaką możemy zauważyć to fakt, że dla tabel in-memory mamy przy wstawieniu wierszy LOP_HK (Logical Operation Hekaton), a dla tabel tradycyjnych LOP_INSERT_ROWS. To nie nazewnictwo jest tutaj najważniesze ale długość rekordu podana w kolumnie Log Record Length – dla tabeli tradycyjnej wynosi ona 200, a dla in-memory 23596 (nie licząc ostatniego wpisu). Oznacza to, że sposób logowania został całkowicie zmieniony i dla tabel in-memory mamy  w ramach pojedynczego wpisu “upchane” więcej zmian. Dzięki temu odkryciu wiemy już dlaczego zalogowanie tabeli in-memory zajmuje tak mało wierszy.

Dodatkowo możemy sprawdzić ile wierszy zostało zalogowanych w ramach pojedynczego wpisu – do tego wykorzystamy kolejną nieudokumentowaną funkcję o nazwie sys.fn_dblog_xtp, którą przefiltrujemy wybranym numerem LSN:

Wiemy również, że ostatni wiersz dziennika był nieco mniejszy więc sprawdźmy również ile tam zostało zawartych operacji INSERT:

Użycie dziennika transakcyjnego z memory optimized tables jest procesem dużo wydajniejszym niż ma to miejsce w przypadku tabel dyskowych. In-memory OLTP nie wykorzystuje mechanizmu Write-Ahead Logging czyli zapisu do loga zanim coś zostanie zapisane na dysku i jakakolwiek aktywność w dzienniku pojawia się dopiero w momencie wywołania COMMIT – dlatego też “brudne dane” nie są nigdy zapisywane w logu sprawdźmy to na przykładzie. Wstawmy rekord w trakcie trwania transakcji i sprawdźmy czy coś zostało zapisane w logu przed zatwierdzeniem i po zatwierdzeniu transakcji:

Zróbmy teraz analogiczny test na tabeli nie będącej memory-optimized:

Dwa rekordy zostały wprowadzone do dziennika jeden zaiwerający informacje o otwarciu transakcji oraz drugi o wstawieniu wiersza. Po zatwierdzeniu transakcji pojawił się jeden dodatkowy wiersz z informacją o tym własnie zatwierdzeniu. Tak więc mamy potwierdzenie co do tego, że w przypadku tabel memory optimized do dziennika trafia tylko to co zostało już zatwierdzone.

Jak widzicie dziennik transakcyjny zachowuje się inaczej w stosunku do technologii in-memory OLTP. W tym przypadku jest to mechanizm dużo wydajniejszy dzięki licznym usprawnieniom, dodatkowo działa on z takimi technologiami jak np. Delayed Durability czyli tak naprawdę mamy do dyspozycji trzy scenariusze: brak logowania z tabelami nietrwałymi, logowanie opóźnione z tabelami trwałymi z włączonym Delayed Durability oraz logowanie pełne z tabelami trwałymi bez Delayed Durability. Całkiem sporo możliwości i myślę, że to bardzo dobra wiadomość bo im więcej mamy możliwości tym większa szansa, że technologia sprosta naszym oczekiwaniom i scenariuszom w jakich chcielibyśmy jej użyć.

Adrian Chodkowski
Follow me
Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *