Tag Archive: xtp

Memory Optimized Tables a wykorzystanie dziennika transakcyjnego

MemoryOptimizedTables_TransactionLog00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Memory Optimized Tables jako jeden z kluczowych elementów technologii In-memory OLTP pod kątem wydajności potrafi dawać świetne rezultaty. Oprócz całkowicie nowego systemu składowania danych dla tych tabel zmieniony został sposób logowania informacji – to właśnie w MOT mamy możliwość implementacji całkowitej rezygnacji z informacji zawartych w dzienniku transakcyjnym! Chciałbym tutaj podkreślić całkowitego braku logowania, a nie minimalnego logowania – w tradycyjnym podejściu niemal wszystko było w jakiś sposób logowane czy w przypadku nietrwałych tabel In-memory jest podobnie? Mamy jakieś ukryte logowania? Sprawdzimy to w niniejszym artykule, zapraszam do lektury. Tradycyjnie na samym początku stworzymy sobie testową bazę danych wraz z…
Read more

Hash index w In-memory OLTP – tworzenie i zastosowanie

MemoryOptimizedTables_HashIndex00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Wraz z technologią In-memory OLTP wprowadzone zostały dwa nowe indeksy tj. HASH Index oraz NONCLUSTERED Index. Każdy z nich znacznie różni się od tego co mieliśmy do dyspozycji wcześniej i ma jasno sprecyzowane scenariusze użycia. W ramach niniejszego artykułu chciałbym przedstawić Wam koncepcje pierwszego ze wspomnianych indeksów tj. HASH oraz to w jakich przypadkach może on okazać się dla Was użyteczny. Zacznijmy od stworzenia zestawu danych na którym będziemy pracować:

Następnie stwórzmy sobie tabelę wraz z interesującym nas indeksem i wypełnijmy ją 100 tysiącami rekordów :

Jak możecie zauważyć wskazaliśmy, że interesuje nas indeks hash poprzez wskazanie NONCLUSTERED…
Read more

In memory OLTP -Wstęp i Memory Optimized Tables

MemoryOptimizedTables_InMemoryOLTPIntro00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

W ostatnim czasie zainteresowałem się nieco technologią In-memory OLTP zachęcony paroma demonstracjami, które było mi dane zobaczyć na przestrzeni ostatnich miesięcy. Dlatego też postanowiłem podzielić się z czytelnikami wiedzą na temat tej właśnie technologii – ten post jest swoistego rodzaju wstępem do tego aby zacząć zabawę z Hekatonem i ma za zadanie zachęcić Was do zgłębiania wiedzy na temat tego świetnego produktu. Hekaton to nazwa kodowa omawianej technologii i nie jedyna, oficjalnie możemy ją nazywać In-memory OLTP ale funkcjonuje jeszcze trzecia nazwa, a mianowicie XTP czyli akronim od eXtreme Transaction Processing. Każda z tych nazw gdzieś funkcjonuje – pierwsza używana…
Read more

SQL Server 2016 – usprawnienia In-memory OLTP

SQLServer2016_InmemoryOLTPImprovements000
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Seria Poznaj SQL Server 2016! Dziś powiemy sobie parę słów na temat głównego produktu wprowadzonego w SQL Server 2014 tj. In-memory OLTP aka Hekaton aka XTP (eXtreme Transaction Processing), a właściwie o ulepszeniach tej technologii dostępnych w SQL Server 2016. Funkcjonalność ta to nic innego jak kompilowane do kodu maszynowego tabele, procedury składowane, funkcje itp. przechowywane w pamięci operacyjnej. Struktury tego typu dawały bardzo duży wzrost wydajności ze względu na zmniejszenie wpływu operacji IO związanych z pobieraniem danych z dysku twardego, nowe sposoby indeksacji, optymalizacji logowania operacji oraz całkowicie optymistyczny model współbieżności tzn. brak struktur typu lock czy latch. Jednakże…
Read more