[AC] JPro Webinar – DIY Business Intelligence

Prelegent: Adrian Chodkowski
Tytuł sesji: DIY Business Intelligence
Wydarzenie: JPro webinar
Miejsce: Katowice
Data: 2017-02-09
Przeczytaj więcej: tutaj

Adrian Chodkowski
Follow me