[AC] SSWUG Virtual Conference – Transform your data in Power BI

Prelegent: Adrian Chodkowski
Tytuł sesji: Transform your data in Power BI
Wydarzenie: SSWUG Virtual Conference Spring 2018
Miejsce: Online
Data: 2018-06-27
Przeczytaj więcej: tutaj

Adrian Chodkowski
Follow me