Tworzenie KPI na portalu Reporting Services 2016

W wersji SQL Server 2016 Reporting Services przeszło dosyć rewolucyjne zmiany. Oprócz raportów mobilnych (które opisywałem już tutaj) dosyć duże zmiany nastąpiły na portalu Reporting Services – jedną z nich jest możliwość tworzenia wskaźników KPI obrazujących konkretne miary biznesowe – dziś powiemy sobie parę słów jak coś takiego przygotować – zapraszam do lektury.

Aby stworzyć KPI należy wejść na portal naszego serwera raportów – w przypadku gdy nie znamy jego adresu wystarczy uruchomić Reporting Services Configuration Manager i tam na zakładce Web Portal URL dostępny będzie adres URL naszego Report Managera:

Po wejściu na portal ukaże nam się jego odświeżony wygląd i obecna zawartość – na ten moment na moim serwerze znajdują się tylko dwa foldery ze źródłami i zestawami danych, które przygotowałem wcześniej.

Przechodząc już do tworzenia samego KPI wystarczy, że wybierzemy z górnego Paska New->KPI tak jak zostało przedstawione na poniższym zrzucie ekranowym:

Naszym oczom ukaże się okno gdzie takie wizualizacje możemy zdefiniować:

Pierwszą rzeczą jaką musimy zdefiniować jest nazwa wskaźnika – dla naszego przykładu zdefiniujmy nazwę Sales. Ponadto możemy dodać opcjonalny opis w polu Description, który jak zawsze warto dodawać aby w późniejszym czasie wiedzieć co autor miał na myśli 🙂 Dalej definiowanie KPI sprowadza się do zdefiniowania odpowiednich pól wartości. Pierwszym z nich jest Value Format, który jak sama nazwa wskazuje definiuje format wyświetlanej miary mający następujące właściwości:

  • General – ogólny format
  • Abbreviated – skrócony format np. zamiast liczby 100 000 wyświetlone zostanie 100k
  • Currency – format walutowy bez miejsc po przecinku
  • Currency with decimals – format walutowy z miejscami po przecinku
  • Abbreviated currency – skrócony format walutowy z analogicznym zachowaniem jak Abbreviated
  • Percent – format procentowy bez miejsc po przecinku
  • Percent with decimals – format procentowy z miejscami po przecinku

Na potrzeby naszej demonstracji wybierzemy General. Kolejną opcją, którą musimy ustawić jest Value czyli wartość, która będzie wyświetlana na naszej wizualizacji. Możemy ją ustawić poprzez ręczne wprowadzenie wartości (Set manually) lub wskazać konkretną wartość w zestawie danych (Dataset field):

Po wybraniu zestawu danych jako źródła musimy go wskazać, następnie wybrać funkcję agregacji i konkretną kolumnę zawierającą pożądaną wartość:

Podstawiona wartość nie musi być numeryczna – ale również może być tekstem. Kolejną opcją do ustawienia jest Goal czyli cel. Ustalmy ją manualnie na poziomie 2000. Po co coś takiego ustawiamy i jaki ma ona wpływ na naszą wizualizację? Wyświetla ona procentową różnicę pomiędzy Value, a Goal właśnie tak jak zostało to przedstawione poniżej:

Następnie możemy ustawić Status, który przyjmuje wartości -1 czyli źle, 0 czyli neutralnie oraz 1 czyli dobrze. W zależności od wartości nasz KPI przyjmie następujący kolor tła tj. kolejno: czerwony, żółty, zielony:

Ostatnią wartością numeryczną jest opcjonalny Trend, który podobnie jak poprzednio może być ustawiony ręcznie lub z poziomu zestawu danych. Jeżeli chcemy ustawić wartości ręcznie to musimy je podać po średnikach tak jak zostało przedstawione poniżej.

Wartości te odpowiadają za małą wizualizację na naszym KPI – domyślnie jest to wykres kolumnowy ale do wwyboru mamy również wykres liniowy, schodkowy i powierzchniowy.

Ostatnią opcją jest to czy nasz KPI ma po kliknięciu przenosić do jakiegoś raportu czy też URLa:

Ostatecznie nasz KPI na portalu wygląda następująco:

Nowa funkcjonalność pozwala na szybką wizualizację kluczowych wskaźników efektywności i dodać nieco dynamizmu do naszego portalu raportowego. Uważam, że to naprawdę przydatna funkcjonalność i myślę, że znajdzie zastosowanie w bardzo wielu przypadkach.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *