Tag: copy activity

AzureDataFactoryAzureKeyVault_00
Azure, Data Factory, Key Vault

Azure Data Factory – Integracja z Azure Key Vault

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Definiowanie połączeń do różnych źródeł danych jest nieodłącznym elementem pracy każdego kto zajmuje się systemami analitycznymi. Samo uwierzytelnienie do źródła może przebiegać na wiele różnych sposobów zależnych między innymi od typu źródła, zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa itd. Bardzo ważnym aspektem jest to aby wszelkie dane wrażliwe przechowywać w bezpieczny sposób tak aby nie trafiły one w […]

AzureSeries_01
Azure

Azure Data Factory – Activities i Copy Data Activity

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Kontynuujemy nasz przygodę z Azure Data Factory. W ramach dzisiejszego artykułu powiemy sobie kilka słów o tym czym są tzw. Activities dostępne w ramach narzędzia i nieco bliżej przyjrzymy się jednemu z najważniejszych jakim bez wątpienia jest Copy Data Activity. Dla zainteresowanych tematyką ADF, którzy nie czytali poprzedniego artykułu (link) polecam się z nim zapoznać […]