Azure

AzureDataFActory_ErrorHandlingViaREST_00
Azure Data Factory

Azure Data Factory – przechwytywanie błędów przy pomocy REST API

Azure Data Factory jest kluczowym serwisem pozwalającym tworzyć skalowalne przepływy danych. Nawet najlepiej zaplanowany przepływ musi mieć zaimplementowaną logikę na wypadek wystąpienia błędu, w tym również możliwość przechwycenia konkretnego komunikatu związanego z błędem. Implementacja takiego mechanizmu może zostać wykonana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest odpytanie serwisu z poziomu żądania REST API, […]

AzureSQLElasticJobs_000
Azure, Azure SQL Database

Azure SQL Elastic Database Jobs – uniwersalny scheduler na miarę potrzeb

Chmura Azure charakteryzuje się tym, że oferuje nam mnóstwo różnych usług, które możemy wykorzystać w naszych projektach. Co ciekawe mając jakąś konkretną potrzebę mamy do dyspozycji kilka różnych narzędzi czy serwisów, które wykonają powierzone zadania. Oczywiście wybór konkretnego narzędzia nie zawsze jest prosty ponieważ opiera się on na wielu czynnikach jak chociażby budżet, sposób użycia […]

Azure, Azure SQL Database

Azure SQL Elastic Query – Linked server w świecie chmury

Mimo licznych problemów Linked Server jest bardzo popularną funkcjonalnością w świecie SQL Server. Pozwala ona w prosty sposób połączyć się z jednego serwera bazodanowego do innego i używać SQLa do łączenia czy też przerzucania danych pomiędzy serwerami. Ze względu na fakt, iż chmura Azure już na dobre zadomowiła się w wielu przedsiębiorstwach, deweloperzy którzy upodobali […]

AzureDataFactoryAzureKeyVault_00
Azure, Data Factory, Key Vault

Azure Data Factory – Integracja z Azure Key Vault

Definiowanie połączeń do różnych źródeł danych jest nieodłącznym elementem pracy każdego kto zajmuje się systemami analitycznymi. Samo uwierzytelnienie do źródła może przebiegać na wiele różnych sposobów zależnych między innymi od typu źródła, zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa itd. Bardzo ważnym aspektem jest to aby wszelkie dane wrażliwe przechowywać w bezpieczny sposób tak aby nie trafiły one w […]

AzureDataFactory_Lookup_00
Azure, Data Factory

Azure Data Factory – Lookup i Foreach

Wraz z nowym rokiem rozpoczynamy publikację nowych artykułów. Kolejnym tematem jaki chciałbym przedstawić są dwie bardzo ważne funkcjonalności związane z Azure Data Factory – chodzi mianowicie o aktywności Lookup oraz Foreach. Ci którzy nie znają ADFa polecam zapoznać się z poprzednimi artykułami na ten temat w celu wprowadzenia w tematyką: Azure Data Factory – Mapping […]

AzureSeries_03
Azure, Data Factory

Azure Data Factory – Mapping Data Flow

Dziś kolejny wpis o Data Factory w którym powiemy sobie o tym jak wykorzystać komponent Mapping Data Flow, który pozwala za pomocą graficznego interfejsu użytkownika budować procesy ETL. Jeśli dla kogoś ADF to całkiem nowe narzędzie to przed przeczytaniem tego artykułu odsyłam do poprzednich dwóch, które miały charakter wprowadzający do narzędzia (link1, link2). Zachęcam również […]