Tag: azuresqldatabase

Azure, Azure SQL Database

Azure SQL Elastic Query – Linked server w świecie chmury

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Mimo licznych problemów Linked Server jest bardzo popularną funkcjonalnością w świecie SQL Server. Pozwala ona w prosty sposób połączyć się z jednego serwera bazodanowego do innego i używać SQLa do łączenia czy też przerzucania danych pomiędzy serwerami. Ze względu na fakt, iż chmura Azure już na dobre zadomowiła się w wielu przedsiębiorstwach, deweloperzy którzy upodobali […]