[AC] Data Community – Online meeting #11 Transformowanie danych przy pomocy Power Query i języka M

Prelegent: Adrian Chodkowski
Tytuł sesji: Transformowanie danych przy pomocy Power Query i języka M
Wydarzenie: Data Community Online
Miejsce: Wrocław
Data: 2020-06-25
Przeczytaj więcej: tutaj

Adrian Chodkowski
Follow me
Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)