[AC] – CTech – Columnstore Zero to Hero]

Prelegent: Adrian Chodkowski
Tytuł sesji: Columnstore Zero to Hero
Wydarzenie: CTech
Miejsce: online
Data: 2020-09-30
Przeczytaj więcej: tutaj

 

Adrian Chodkowski
Follow me
Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)