Tag: Transact SQL

English, Programming, SQL Server database, TSQL

Operator APPLY w TSQL

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Do napisania dzisiejszego artykułu skłonił mnie fakt, iż naprawdę niewiele osób piszących zapytania TSQL używa tzw. zaawansowanych elementów języka. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewien ale wydaje mi się, że słowo “zaawansowanych” już dostatecznie odstrasza potencjalnych zainteresowanych – w moim mniemaniu całkowicie niesłusznie. Jednym ze “straszniejszych” elementów TSQL jest bez wątpienia APPLY – część […]

AutoincrementInSQLServer_00
Databases, MSSQL, SQL, SQL Server database, TSQL

Kilka słów o autoinkrementacji w SQL SERVER

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Autoinkrementacja w SQL Server jest jedną z bardzo popularnych funkcjonalności. Ale czy wiemy o niej wszystko?Wydaje mi się, że nie. W większości przypadków jej użycie sprowadza się do nadania klucza głównego do tabeli i wskazanie aby był auto numerowany. Dlatego też postanowiłem zebrać parę faktów na ten temat i umieścić w ramach niniejszego artykułu – […]