Tag Archive: tabular dbcc

SQL Server 2016 – komenda DBCC dla Analysis Services

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

SQL Server 2016 dostarcza nam zmian i nowości nie tylko w silniku bazodanowym, ale również w usługach powiązanych takich jak Integration Services, Analysis Services czy też Reporting Services. W ramach niniejszego artykułu zajmiemy się jedną z najbardziej przydatnych funkcjonalności związanych z kostkami analitycznymi Analysis Services – chodzi mianowicie o dostępność komendy DBCC sprawdzającą konsystencję i poprawność struktur wewnętrznych. Tak więc zaczynajmy! Komenda DBCC CHCECKDB z pewnością jest Wam znana z jej implementacji dla baz danych SQL Server. W wielu przypadkach stała się ona standardem i znajdowała swoje miejsce w cyklicznych planach utrzymaniowych bazy danych. Wielu osobom (w tym również autorowi…
Read more