Tag: sys.dm_os_waiting_tasks

Databases, MSSQL, SQL Server database

Wskazówka dnia: Identyfikacja blokujących transakcji

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Dziś zajmiemy się tematem identyfikacji blokujących się sesji. Systemy bazodanowe w wielu przypadkach są mocno obciążone, a co za tym idzie muszą one zapewniać współbieżność transakcji. W momencie gdy nasze zapytania zwalniają i jest to związane z blokadami warto wiedzieć jak ten fakt zidentyfikować. W ramach dzisiejszej wskazówki pokażemy jakie takie informacje znaleźć. Aby zobrazować […]