Tag Archive: sys.dm_db_index_usage_stats

sys.dm_db_index_usage_stats – czy nasz indeks jest używany?

Indeksy w środowisku bazodanowym są powszechnym sposobem na przyspieszenie działania naszych zapytań. Tak jak we wszystkim również i w tym wypadku ważne jest aby nie przesadzić ponieważ nadmiar indeksów może być nawet bardziej szkodliwy niż ich brak. Tutaj pojawia się pytanie skąd wiadomo, które indeksy są używane przez zapytania, a co za tym idzie, które z nich są użyteczne? Używając widoku zarządczego (ang. Data Management View – DMV) sys.dm_db_index_usage_stats o którym powiemy w dalszej części niniejszego artykułu. Indeksy mogą być użyteczne w pobieraniu danych natomiast mogą spowalniać operacje m.in wstawienia danych. Warto więc aby nasza baza miała tylko te indeksy,…
Read more