Tag: sqlcmd

SQLCMDMode_00
SQL, Tools

Kilka słów o SQLCMD Mode w Visual Studio i Management Studio

SQLCMD jest narzędziem linii komend pozwalającym na połączenie do instancji SQL Server, wykonywanie na niej szeregu poleceń wzbogaconych o funkcjonalności wbudowane w to narzędzie. Zarówno w Management Studio jak i Visual Studio mamy możliwość wykonywania standardowych komend języka TSQL, które mogą być wzbogacone o komendy SQLCMD w ramach tego samego okna zapytań. Jest to bardzo […]

MSSQL, SQL Server database

Uruchamianie instancji SQL Server w minimalnej konfiguracji

Zdarza się, iż problemy konfiguracyjne naszego serwera SQL uniemożliwiają podłączenie się do niego. Wtedy też z pomocą przychodzi nam uruchomienie usługi w tak zwanym trybie minimalnej konfiguracji (ang. minimal configuration mode). Postanowiłem napisać na ten temat parę słów i pokazać jak coś takiego skonfigurować. Zapraszam do lektury. Na samym początku przypuśćmy, że coś źle skonfigurowaliśmy […]