Tag Archive: sql_variant_property

Typ SQL_Variant w SQL Server

Ciekawym typem wbudowanym w SQL Server jest SQL_VARIANT. Pozwala on na przechowywanie wartości o różnym typie danych w ramach pojedynczej kolumny czy też zmiennej. W ramach niniejszego artykułu postaram się przybliżyć ten typ danych i wskazać zarówno jego wad jak i zalet. Gdy zdefiniujemy zmienną typu SQL_Variant to może ona przechowywać np. wartości CHAR, DECIMAL i DATE jednocześnie przy zachowaniu właściwości specyficznych dla danego typu. Zobrazujmy to na przykładzie. Na samym początku stwórzmy sobie testową bazę danych na której będziemy wykonywać przykłady – w niniejszym artykule możemy użyć domyślnych wartości przy tworzeniu bazy danych, nie będą one aż tak istotne:…
Read more