Tag Archive: sp_query_store_reset_exec_stats

SQL Server 2016 – Query Store część 2

W ostatnim artykule omówiliśmy sobie wstępne informacje na temat mechanizmu Query Store. Mając te podstawowe informacje możemy przejść do obiektów powiązanych z opisywanym mechanizmem, scenariuszami ich użycia oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami – zapraszam do lektury! Na początku wypiszemy sobie widoki systemowe związane z Query Store po to, aby utrwalić ogólną informację na ich temat – oczywiście nie będziemy ich opisywać kolumna po kolumnie gdyż te takowy opis bardzo łatwo znaleźć w dokumentacji. sys.database_query_store_options – widok systemowy pozwalający sprawdzić obecne ustawienia mechanizmu takie jak m.in tryb działania, tryb czyszczenia czy chociażby interwał zrzutów na dysk twardych -w skrócie jest to odpowiednik…
Read more