Tag: sp_addlinedserver

LinkedServer_ProblemsAndOpportunities_00
Databases, MSSQL, SQL Server database, TSQL

Linked Server – problemy i możliwości

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

W ostatnim czasie miałem okazję pracować u jednego z moich klientów nad optymalizacją zapytań. Okazało się, że część z nich działało na bazie transakcyjnej i było uruchamiane cyklicznie aby pobrać dane do bazy służącej jako źródło dla raportów. Zapytania te w dużej mierze opierały się na serwerach połączone (ang. Linked Server) – czy to dobrze? […]