Tag: sequence

MSSQL, SQL, SQL Server database, TSQL

SQL Server – tworzenie sekwencji liczbowych z wykorzystaniem obiektu SEQUENCE

Wśród specjalistów zajmujących się zawodowo bazą danych SQL Server powszechna jest znajomość IDENTITY, czyli pewnej właściwości przypisanej do określonej kolumny tabeli, która ma za zadanie tworzenie automatycznie numerowanej kolumny (więcej o tej właściwości można przeczytać tutaj). Jest jednak obiekt o podobnym zastosowaniu dający w niektórych aspektach nieco więcej możliwości – chodzi mianowicie o obiekt SEQUENCE, […]