Tag Archive: schema compare

Porównywanie struktury i wykrywanie zmian pomiędzy bazami danych

Porównywanie struktury i wykrywanie zmian pomiędzy bazami danych oraz ich projektem
Follow me on

Slawomir Drzymala

Still playing with data and .NET technologies
Slawomir Drzymala
Follow me on

Wprowadzenie Porównywanie struktury i wykrywanie zmian pomiędzy bazami danych wydaje się problemem dość powszechnym. Motywacja może być skrajnie różna, ale jako przykład można podać: Sprawdzanie zmian pomiędzy projektem bazy danych oraz samą bazą danych przed jej aktualizacjom Sprawdzenie zmian pomiędzy dwiema różnymi bazami danych Sprawdzanie aktualnej struktury bazy danych z projektem w celu wykrycia manualnych zmian w bazie danych Scenariusze te mogą wynikać czy to z przygotowania procesu publikacji zmian czy też zapewnienia odpowiedniej higieny bazy danych. Trzeba pamiętać, że w przypadku rozwiązań hurtowni danych dość często spotkać można różne “tymczasowe” obiekty, takie jak tabele z kopią danych przed przeładowaniem…
Read more

Generowanie skryptu zmian czyli Visual Studio Schema Compare

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Dziś chciałbym napisać parę słów na temat porównania dwóch baz danych pod kątem różnic w definicji obiektów. Jest to dosyć częsta praktyka gdy chcemy porównać bazy pomiędzy np. środowiskiem deweloperskim i produkcyjnym. Kiedyś do tego typu operacji potrzebowaliśmy narzędzi firm trzecich, obecnie możemy do tego wykorzystać standardową funkcjonalność Visual Studio. Na samym początku musimy mieć co porównywać dlatego też stwórzmy sobie dwie bazy danych. Skrypt pierwszej z nich przedstawia się następująco:

Skrypt drugiej bazy wygląda następująco:

W niniejszym artykule będę używał Data Tools for Visual Studio 2015. Podstawą do zrobienia porównania będzie stworzenie nowego projektu bazodanowego – czyli…
Read more