Tag: sample_n

Data Discovery, Data Science, R Programming

dplyr – szybkie wyświetlanie danych – tbl_df, sample_n, sample_frac

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Język R zdobywa coraz większą popularność w kręgach związanych z szeroko pojętą analizą danych. Obecnie jest on zdecydowanym liderem w tej kategorii i raczej nic w najbliższej przyszłości nie zagrozi jego pozycji. Część z Was na pewno miała do czynienia w mniejszym lub większym stopniu z tym językiem, a po jego integracji z narzędziami platformy […]