Tag: resumable index

SQLServerResumableOnlineIndexRebuild_00
SQL Server database

SQL Server – Resumable Online Index Rebuild & Creation

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Utrzymanie bazy danych to ciągły proces który wymaga odpowiedniego zaplanowania. Zazwyczaj wygląda to tak, że administratorzy baz danych czy też ktokolwiek kto zajmuje się bazą ma odpowiednie okno czasowe gdzie jest możliwe wykonanie określonych operacji. Jedną z takich operacji jest przebudowa indeksów, która defragemtnuje indeksy. Operacja ta była o tyle problematyczna, że często zajmowała dużo […]