Tag: rest

AzureDataFActory_ErrorHandlingViaREST_00
Azure Data Factory

Azure Data Factory – przechwytywanie błędów przy pomocy REST API

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Azure Data Factory jest kluczowym serwisem pozwalającym tworzyć skalowalne przepływy danych. Nawet najlepiej zaplanowany przepływ musi mieć zaimplementowaną logikę na wypadek wystąpienia błędu, w tym również możliwość przechwycenia konkretnego komunikatu związanego z błędem. Implementacja takiego mechanizmu może zostać wykonana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest odpytanie serwisu z poziomu żądania REST API, […]