Tag: query stor perfmon

Uncategorized

SQL Server 2016 – Query Store część 2

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

W ostatnim artykule omówiliśmy sobie wstępne informacje na temat mechanizmu Query Store. Mając te podstawowe informacje możemy przejść do obiektów powiązanych z opisywanym mechanizmem, scenariuszami ich użycia oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami – zapraszam do lektury! Na początku wypiszemy sobie widoki systemowe związane z Query Store po to, aby utrwalić ogólną informację na ich temat – […]