Tag Archive: native compilation

Monitoring procedur natywnie kompilowanych w In-memory OLTP

NativeStoredProceduresMonitoring
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Obiekty natywnie kompilowane z całą pewnością mogą dać nam przyrost wydajności związany z faktem, iż cała faza optymalizacji i kompilacji następuje w momencie ich tworzenia. Wynikiem procesu optymalizacji jest plan wykonania, który będzie wykorzystywany przy każdym wywołaniu procedury, aż do momentu wystąpienia rekompilacji. Mamy do dyspozycji pewne możliwości monitorowania statystyk wywołania procedur natywnie kompilowanych, które są domyślnie wyłączone i to właśnie o tym chciałbym dziś parę słów napisać. Na samym początku stwórzmy sobie bazę danych o nazwie Hekaton_demo, którą będziemy używać. Baza ta nie charakteryzuje się niczym specjalnym i została stworzona przy pomocy poniższego skryptu:

W następnym kroku stworzymy…
Read more

In memory OLTP – natywnie kompilowane obiekty i typy tabelaryczne

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Pare dni temu powiedzieliśmy sobie czym jest In memory OLTP oraz jak stworzyć tabele in-memory (artykuł znajdziecie tutaj). Dziś kontynuujemy naszą przygodę z tą technologią i powiemy sobie czym są natywnie kompilowane obiekty i typy tabelaryczne in memory zapraszam do lektury. Jak już wspomniałem poprzednio cała technologia In-memory opiera się na trzech filarach tj. struktury in-memory , struktury wolne od locków/latchy oraz natywnie kompilowane obiekty właśnie. Bardzo często utożsamiało się obiekty tego typu z procedurami składowanymi – obecnie to oczywiście nie wszystko gdyż do dyspozycji kilka innych rodzajów o czym z całą pewnością sobie powiemy. Czym zatem procedura natywna czy…
Read more

SQL Server 2016 – usprawnienia In-memory OLTP

SQLServer2016_InmemoryOLTPImprovements000
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Seria Poznaj SQL Server 2016! Dziś powiemy sobie parę słów na temat głównego produktu wprowadzonego w SQL Server 2014 tj. In-memory OLTP aka Hekaton aka XTP (eXtreme Transaction Processing), a właściwie o ulepszeniach tej technologii dostępnych w SQL Server 2016. Funkcjonalność ta to nic innego jak kompilowane do kodu maszynowego tabele, procedury składowane, funkcje itp. przechowywane w pamięci operacyjnej. Struktury tego typu dawały bardzo duży wzrost wydajności ze względu na zmniejszenie wpływu operacji IO związanych z pobieraniem danych z dysku twardego, nowe sposoby indeksacji, optymalizacji logowania operacji oraz całkowicie optymistyczny model współbieżności tzn. brak struktur typu lock czy latch. Jednakże…
Read more