Tag Archive: l

Funkcja EARLIER w DAX – kilka słów o zagnieżdżaniu kontekstów

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)

DAX posiada kilka koncepcji, które są nieco trudniejsze w zrozumieniu – jedną z nich bez wątpienia jest funkcja EARLIER i jej pochodna tj. EARLIEST, którą chciałbym omówić w ramach dzisiejszego artykułu – zapraszam do lektury. Iteratory w modelach tabelarycznych to znany i lubiany (chyba) koncept. Wszyscy wiemy, że przykładem typowego iteratora są funkcję z sufiksem “X” jak np. SUMX, która wykonuje pewne działanie wiersz po wierszu (np. iloczyn ilość * cena), a następnie sumuje otrzymane rezultaty. To na co rzadziej zwraca się uwagę to fakt, że iteratory tworzą nowy kontekst wiersza w tabeli wskazanej jako pierwszy parametr funkcji iterującej.  W…
Read more