Tag Archive: hash index

Hash index w In-memory OLTP – tworzenie i zastosowanie

MemoryOptimizedTables_HashIndex00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Wraz z technologią In-memory OLTP wprowadzone zostały dwa nowe indeksy tj. HASH Index oraz NONCLUSTERED Index. Każdy z nich znacznie różni się od tego co mieliśmy do dyspozycji wcześniej i ma jasno sprecyzowane scenariusze użycia. W ramach niniejszego artykułu chciałbym przedstawić Wam koncepcje pierwszego ze wspomnianych indeksów tj. HASH oraz to w jakich przypadkach może on okazać się dla Was użyteczny. Zacznijmy od stworzenia zestawu danych na którym będziemy pracować:

Następnie stwórzmy sobie tabelę wraz z interesującym nas indeksem i wypełnijmy ją 100 tysiącami rekordów :

Jak możecie zauważyć wskazaliśmy, że interesuje nas indeks hash poprzez wskazanie NONCLUSTERED…
Read more