Tag: error

AzureDataFActory_ErrorHandlingViaREST_00
Azure Data Factory

Azure Data Factory – przechwytywanie błędów przy pomocy REST API

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Azure Data Factory jest kluczowym serwisem pozwalającym tworzyć skalowalne przepływy danych. Nawet najlepiej zaplanowany przepływ musi mieć zaimplementowaną logikę na wypadek wystąpienia błędu, w tym również możliwość przechwycenia konkretnego komunikatu związanego z błędem. Implementacja takiego mechanizmu może zostać wykonana na kilka różnych sposobów – jednym z nich jest odpytanie serwisu z poziomu żądania REST API, […]

SQLServer_RowLevelSecurity00
Security, SQL Server database

Row Level Security – luka w bezpieczeństwie?

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Row Level Security był jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcjonalności w SQL Server. Wraz z SQL Server 2016 dostaliśmy do dyspozycji ten mechanizm – wielu z nas po pierwszych demonstracjach wyobrażało sobie ogrom możliwości jakie on oferuje. Jednakże póki co posiada on kilka pomniejszych luk na które trzeba zwrócić uwagę – jedną z nich postaram się […]