Tag Archive: dynamic data masking

SQL Server 2016 – Dynamic Data Masking

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)

Kontynuujemy naszą serię na temat nowości w najnowszej wersji SQL Server 2016. Bohaterem dzisiejszego artykułu jest technologia Dynamic Data Masking pozwalająca na ukrywanie wrażliwych danych przed niepowołanymi osobami. technologia ta już od jakiegoś czasu jest ogólnie dostępna w ramach chmurowej bazy SQL Azure, a już od pierwszego czerwca mogą się nią cieszyć użytkownicy najnowszego SQL Server. W ramach niniejszego artykułu postaram się przedstawić schemat działania niniejszej technologii, określić możliwe scenariusze użycia oraz praktycznie pokazać jak tę technologię zaimplementować – zaczynajmy! Większość z nas pracuje z różnego rodzaju bazami danych. Bazy te przechowują najróżniejsze dane od danych produkcyjnych, przez dane handlowe,…
Read more