Tag: Distinct sort

MSSQL, SQL, SQL Server database, TSQL

sys.dm_db_index_usage_stats – czy nasz indeks jest używany?

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Indeksy w środowisku bazodanowym są powszechnym sposobem na przyspieszenie działania naszych zapytań. Tak jak we wszystkim również i w tym wypadku ważne jest aby nie przesadzić ponieważ nadmiar indeksów może być nawet bardziej szkodliwy niż ich brak. Tutaj pojawia się pytanie skąd wiadomo, które indeksy są używane przez zapytania, a co za tym idzie, które […]