Tag: dbcc analysis services

DBCCForSSAS2016_00
Analysis Services, Business Intelligence

SQL Server 2016 – komenda DBCC dla Analysis Services

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

SQL Server 2016 dostarcza nam zmian i nowości nie tylko w silniku bazodanowym, ale również w usługach powiązanych takich jak Integration Services, Analysis Services czy też Reporting Services. W ramach niniejszego artykułu zajmiemy się jedną z najbardziej przydatnych funkcjonalności związanych z kostkami analitycznymi Analysis Services – chodzi mianowicie o dostępność komendy DBCC sprawdzającą konsystencję i […]