Tag Archive: datetimeoffset

SQL Server 2016 – nowe funkcje daty czasu DATEDIFF_BIG oraz AT TIME ZONE

Każdy z nas zdaje sobie sprawę jak elementarne i ważne w bazach danych są dane daty i czasu. Można powiedzieć, że na przestrzeni kolejnych edycji SQL Server wiele zostało poprawione i udoskonalone – nie inaczej było z SQL Server 2016. W ramach niniejszego artykułu postaram się wskazać nowe funkcjonalności związane z datą i czasem, które będą przydatne w naszej codziennej, bazodanowej pracy – zapraszam! Pierwszą funkcją, która została niejako rozszerzona jest popularne DATEDIFF, która jak zapewne wiecie oblicza różnicę pomiędzy określonymi datami w określonych jednostkach czasu jak np. dzień, miesiąc, rok i tym podobne. Funkcja ta zwraca typ Integer tak…
Read more

Typy daty i czasu w SQL Server

Artykuł ten jest częścią serii Od 0 do TSQL którą znajdziesz tutaj. Po typach tekstowych oraz liczbowych przyszła pora na omówienie typów daty i czasu. Część z Was może pomyśleć, iż datę i czas można przechowywać jako wartość liczbową? Generalnie jest to możliwe – pozbawiamy się wtedy jednak możliwości jakie oferuje użytkowanie typów przeznaczonych do tego typu danych. W SQL Server mamy wbudowanych wiele typów związanych z datą i czasem, oto one: date datetime datetime2 smalldatetime time datetimeoffset Najprostszym z nich jest wspomniany na liście typ date. Jak można się domyśleć typ ten przechowuje datę. W ramach obiektu o tym…
Read more