Tag Archive: data tools 2015

Błąd – “The shared dataset definition is not valid. Details: The required attribute ‘Name’ is missing”

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)

Dziś spotkałem się z dosyć dziwnym błędem związanym z SQL Server Data Tools 2015 oraz Reporting Services 2016. W moim rozwiązaniu chciałem stworzyć sobie współdzielony zestaw danych (ang. Shared Data Set) i podczas próby wrzucenia zestawu na serwer otrzymałem błąd “The shared dataset definition is not valid.  Details: The required attribute ‘Name’ is missing“. Kilkukrotnie sprawdziłem czy dodałem nazwę mojego zestawu i w rzeczy samej tak było – bardzo dziwne prawda? Oczywiście sprawdziłem pozostałe elementy takie jakie jak poprawność zapytania czy połączenia na serwer. Rozwiązanie okazało się trochę inne – należy odnaleźć w eksploratorze plik naszego zestawu danych i otworzyć…
Read more