Tag: data pages

PagesAndExtentsInSQLServer_00
MSSQL, SQL Server database

Strony danych i ekstenty w SQL Server

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Wszystkie dane w SQL Server fizycznie składowane są w stronach danych. Dziś właśnie zajmiemy się tą tematyką – postaram się ją przybliżyć na takim poziomie abyśmy mogli w późniejszym okresie dotykać tematów już nieco bardziej skomplikowanych. Tak więc każda dana w SQL Server fizycznie składowana jest na stronach danych. Każda z nich jest ujednolicona pod […]