Tag: countrows

MsForeachTable_00
SQL, SQL Server database, TSQL

Iterowanie przy pomocy ms_foreachtable i pętli WHILE

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

W naszej codziennej pracy z bazami danych bardzo często zdarza się sytuacja gdy musimy wykonać różnego rodzaju zadania związane ze sprawdzeniem większej ilości tabel. Na przykład chcemy sprawdzić ilość wierszy w tabelach co wymaga od nas napisania zapytania, które w jakiś sposób “przejrzy” większość bądź wszystkie tabele. Oczywiście możliwości rozwiązania takiego zadania jest naprawdę wiele: […]