Tag Archive: bookmark lookup

Key/RID lookup – co to jest?

KeyRidLookup_sqlserver_00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Jednym z najprostszych do rozwiązania problemów wydajnościowych w SQL Server są tzw. lookupy o którym chciałbym opowiedzieć w niniejszym artykule – zapraszam do lektury. Jak wiecie optymalizator SQL Server może zdecydować się na użycie indeksu jeżeli tylko będzie to dla niego w odpowiednim stopniu optymalne. Sam indeks może być odpytywany operacją pełnego skanowania (Index Scan) lub też operacjami odszukania (Index Seek) – mechanizmy te opisałem tutaj. Napiszmy proste zapytanie, które przeszuka tabelę operatorem Index Seek (za przykład posłuży nam tabela DimCustomer z bazy AdventureWorksDW2014):

Jak widać użyty został operator Index Seek na indeksie o nazwie IX_LastName. Przyjrzyjmy się bliżej…
Read more