Od 0 Do TSQL

0Tsql_site

Transact SQL jest językiem używanym przez jeden z flagowy produktów firmy Microsoft – SQL Server. Każdy, kto ma do czynienia z bazami danych czy to od strony programistycznej, administratorskiej czy też analitycznej powinien go poznać. Potrzeba znajomości tej technologii wynika ze względu na fakt, iż większość współczesnego biznesu opiera swoją działalność właśnie na danych, które są składowane w bazach danych takich jak wspomniany SQL Server. Nauka TSQL jest procesem wieloetapowym, od poznania podstawowej składni po zaawansowane funkcje i procedury. W niniejszym kursie postaramy się zgodnie z jego nazwą poprowadzić Was od podstaw języka, aż do jego zaawansowanych funkcjonalności. Cały kurs będzie opierał się na przykładowej bazie danych AdventureWorks OLTP, którą możecie pobrać tutaj oraz na bazie Northwind do pobrania tutaj. Jedynymi wymogami jakie stawiamy przed odbiorcami niniejszego kursu są dobre chęci i podstawowa znajomość struktur baz danych( znajomość tego czym jest tabela oraz powiązanie pomiędzy tabelami powinna wystarczyć 🙂 ).

Kurs będzie się składał z kilkudziesięciu epizodów i nie ma zdefiniowanego końca, poszczególne epizody będą się pojawiały w nieregularnych odstępach czasowych – dlatego też aby być na bieżąco zapraszamy Was do regularnego przeglądania seequality.net.

Życzymy miłej lektury!

Lista epizodów:

 1. Podstawowa składania SELECT
 2. Klauzula WHERE i operatory OR i AND
 3. Klauzule BETWEEN oraz LIKE
 4. Porządkowanie wyników z wykorzystaniem ORDER BY i TOP
 5. Klauzula CASE i funkcja IIF
 6. Typy tekstowe w SQL Server
 7. Typy liczbowe w SQL Server
 8. Typy daty i czasu w SQL Server
 9. Funkcje tekstowe w SQL Server
 10. Funkcje agregujące i klauzula GROUP BY oraz HAVING
 11. Funkcje daty i czasu
 12. Podzapytania i Common Table Expressions
 13. Wykorzystanie zmiennych i tabel tymczasowych