[AC] DAta Community Kraków – Wykorzystanie mechanizmów In-memory w SQL Server

Prelegent: Adrian Chodkowski
Tytuł sesji: Wykorzystanie mechanizmów In-memory w SQL Server
Wydarzenie: Data Community meetup
Miejsce: Kraków
Data: 2018-12-12

Adrian Chodkowski
Follow me
Latest posts by Adrian Chodkowski (see all)